تعرفه و ضوابط سال 1398 و مجموعه ضوابط تهیه و تولید محتوایی آگهی در سازمان صداوسیما

فایل تعرفه و ضوابط سال 1398  و فایل  مجموعه ضوابط تهیه و تولید محتوایی آگهی در سازمان صداوسیما را می‌توانید ملاحظه بفرمایید.